Asociația română de Kyūdō

大ルーマニア弓道連盟

organizaȚii internaȚionale afiliate

E.K.F a fost fondată în 1980 și conține 24 de federații naționale. Sub privirea atentă a ZNKR și IKYF, aceasta organizează în fiecare an cursuri de formare și perfecționare în Europa în conformitate cu regulile ZNKR, conduse de maeștri japonezi. La sfârșitul acestor cursuri, participanții se pot prezenta la examinări pentru a obține grade. De la primul până la al șaselea Dan, precum și titlul de renshi(instructor), se pot obține în Europa, examinările pentru rangurile superioare se susțin numai în Japonia.

Pe lângă cursurile anuale, EKF organizează un Taikai (campionat) la fiecare doi ani.IKYF a fost fondată la Kyōto în mai 2006 și este compusă din 24 de Federații Europene, precum și Federațiile Americane (AKR) și Japoneze (ANKF). Rolul ei este de a promova și dezvolta practica kyūdō în afara Japoniei, să stabilească regulile pentru competițiile internaționale, să organizeze Concursul Mondial de Kyūdō (Taikai), seminarii și worksopuri în afara Japoniei, și să organizeze examinări ce sunt conduse de ANKF.

Președintele de onoare al IKYF este Înălțimea Sa Imperială Prințesa Takamodo a Japoniei.
(All Nippon Kyūdō Federation)


ZNKR, sau ANKF în limba engleză, a fost fondată în 1948, are sediul la Tōkyō și este alcătuită din Federațiile Prefectorale Japoneze de Kyūdō. Pe baza diferitelor practici și abordări, și a numeroaselor școli tradiționale, ZNKR și-a definit obiectivul de a stabili bazele practicii de tragere (shahō), de armonizare și unificare a practicilor kyūdō. Din acest efort de standardizare a tehnicii (shagi) și formalizarea mișcărilor (taihai), toate bazate pe etichetă (rei), s-a născut „Kyūdō Kihon”, standardul Kyūdō în 4 volume. Primul volum „Kyūdō Manual 1” este disponibil în prezent în engleză și franceză.